Onderwijs

Onderwijs is van groot belang bij de ontwikkeling van Safe-by-Design. Bij de opleiding van wetenschappers, onderzoekers, ontwerpers en ontwikkelaars moet Safe-by-Design beginnen. Als dan het begrip en de aanpak goed verinnerlijkt worden, werpt dat in hun beroepsmatige leven zijn vruchten af. Onderwijsinstellingen hebben een voortrekkersrol en kunnen zich hiermee onderscheiden.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid bevorderen

Studenten moeten zich bewust worden van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is belangrijk dat ze maatschappelijke en ethische vraagstukken in hun vakgebied herkennen en hun eigen rol daarmee in verband brengen. Daar hoort bij dat ze in staat zijn morele waarden, zoals veiligheid, in hun werk te integreren.

Veiligheids- en risicobewustzijn creëren

Natuurlijk moeten studenten en (toekomstige) ontwerpers, als ze aan de slag gaan met Safe-by-Design, ook in staat zijn om eventuele milieu- en gezondheidsrisico’s te herkennen en te analyseren. En ze hebben kennis nodig over risicomanagementmethoden en relevante wet- en regelgeving op het terrein van veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan de Europese stoffenverordening REACH of wet- en regelgeving op het gebied van genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s).

De voordelen van Safe-by-Design voor onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen die inzetten op Safe-by-Design horen bij de koplopers op het gebied van maatschappelijk relevant onderwijs. Ze zijn multidisciplinair en hebben profijt van het uitwisselen van kennis en ervaring over verantwoord innoveren: onderling, met bedrijven en met de overheid, zowel nationaal als internationaal. Ze leren studenten niet alleen om bij te dragen aan functioneel en wetenschappelijk inspirerende ontwikkelingen, maar ook hoe ze in een vroeg stadium risico’s voor mens en milieu inschatten en ondervangen. Daarmee krijgen deze studenten een mindset mee die ze een voorsprong biedt op de toekomstige arbeidsmarkt, in het (internationale) bedrijfsleven, bij onderzoeksinstellingen of bij de overheid.

Doelen en studierichtingen

Het doel is Safe-by-Design in het onderwijs (WO, HBO) te verankeren, zodat afgestudeerden beschikken over zowel een veiligheidsbewustzijn als over kennis en vaardigheden om proactief rekening te houden met mogelijke risico’s voor mens en milieu bij het ontwikkelen of ontwerpen van nieuwe materialen, producten en processen.

De studierichtingen waar we primair op inzetten zijn technische en toegepaste natuurwetenschappen, industrieel ontwerpen, veiligheidskunde en (eco)toxicologie.

Activiteiten en samenwerking

Het verankeren van Safe-by-Design in het onderwijs is vooral gericht op chemische stoffen, nanomaterialen, (petro)chemische installaties en nieuwe biotechnologische ontwikkelingen. De overheid werkt hiervoor al samen met de Technische Universiteit Delft (TU Delft ) en met Wageningen University & Research (WUR). Met deze twee universiteiten is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten om (onder andere) samen leerdoelen vast te stellen en onderwijsmateriaal ontwikkelen. Dat materiaal kan in een later stadium ook bruikbaar zijn voor andere onderwijsinstellingen.

Mee doen?

Waar zich kansen voordoen werken we met universiteiten en hogescholen samen. Naast de TU Delft en de WUR, doen we dat bijvoorbeeld ook met de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit Utrecht (o.a. Debye Instituut), Universiteit Twente en de Saxion Hogeschool. Onderwijsinstellingen die vooroplopen en graag een voortrekkersrol vervullen op het gebied van milieu- en veiligheidsbewust onderwijs. Werk jij bij zo’n onderwijsinstituut en wil je ook meedoen? Laat het ons weten!


Voorbeeld: lecture en workshop

Het RIVM heeft voor de Debye Spring School (Universiteit Utrecht) een lecture over Safe-by-Design verzorgd. Deelnemers aan deze Spring School zijn promovendi die nanomaterialen ontwikkelen. Als vervolg op de lecture is een Safe-by-Design workshop ontwikkeld voor deze promovendi, waarin ze begeleiding krijgen bij het daadwerkelijk toepassen van Safe-by-Design tijdens het ontwikkelproces.

Meer informatie

Lees meer voor onderwijs op: Documenten voor Onderwijs

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.