Circulaire economie

De Rijksoverheid werkt samen met het bedrijfsleven aan een circulaire economie voor de toekomst. In zo’n economie bestaat nauwelijks afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Daarom is het van belang om te kijken naar de mogelijkheden en beperkingen om stoffen en materialen te kunnen hergebruiken. Safe-by-Design speelt daarbij een belangrijke rol.

Veilig is circulair

Stoffen, materialen en producten die Safe-by-Design zijn, kunnen veilig toegepast worden in een circulaire economie. Zij brengen immers geen schade toe aan mens en milieu. Een circulair ontwerp is dus bij voorkeur ook een veilig ontwerp: Safe-by-Design. Daarom heeft Safe-by-Design een plek gekregen in het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie.

Nieuwe materialen en producten moeten vanuit de Safe-by-Design gedachte zo ontworpen worden dat hergebruik mogelijk is zonder risico’s voor mens en milieu.

Zorgwekkende stoffen

Een van de uitdagingen is het hergebruik van al in omloop zijnde materialen. Bevatten die zorgwekkende stoffen, dan moeten we ervoor zorgen dat die in nieuwe toepassingen geen problemen veroorzaken voor mens en milieu. Dat kan door bepaalde maatregelen te nemen, bijvoorbeeld blootstelling aan de stoffen te beperken, of de stoffen te verwijderen. Het streven is om zeer zorgwekkende stoffen in ieder geval buiten de circulaire economie te houden en uiteindelijk helemaal terug te dringen.

Meer informatie

Lees meer over de circulaire economie op:

Cookie-instellingen