Wat en voor wie?

Bedrijven

Safe-by-Design vraagt een nieuw veiligheidsbewustzijn van bedrijven: producten en processen zo ontwerpen, dat ze in de hele levenscyclus geen schadelijke gevolgen hebben voor mens en milieu. Daarmee voorkomen bedrijven problemen die later kunnen ontstaan. Dat levert naast de milieu- en gezondheidswinst uiteindelijk ook bedrijfseconomisch meer winst op. En het is ook nog eens goed voor het imago van een bedrijf.

Lees meer over bedrijven >

Onderwijs

Voor Safe-by-Design zijn nieuwe vaardigheden nodig. Bijvoorbeeld op het gebied van toxicologie, ontwerpdenken en interdisciplinaire samenwerking. Daarvoor is vernieuwend, ontwerpgericht onderwijs nodig. Samen met universiteiten werkt de overheid aan nieuwe leerdoelen en lesmaterialen en aan een maatschappelijk, veiligheids- en risicobewustzijn bij studenten.

Lees meer over onderwijs >

Onderzoek

De (nadelige) gevolgen van nieuwe ontwikkelingen en toepassingen zijn soms lastig te overzien. Zo komen nanomaterialen en nieuwe chemische stoffen op de markt, waarvan we de risico’s voor mens of milieu nog niet goed kunnen beoordelen. Onderzoek is nodig naar nieuwe risicobeoordelingsstrategieën en -methoden. Maar ook naar nieuwe vormen van samenwerking tussen onderzoekers, toxicologen en beleidsmakers.

Lees meer over onderzoek >

Doe mee!

Natuurlijk vind je veiligheid belangrijk. In je werk hou je rekening met de risico’s voor mens en milieu. Vanzelfsprekend. Niet alleen de risico’s op korte termijn, maar ook op lange termijn. Voorkomen is immers beter dan genezen. En je gunt jouw (klein-)kinderen ook een schone, gezonde en veilige leefomgeving. Wij zoeken koplopers om Safe-by-Design gezamenlijk verder vorm te geven. Mensen zoals jij.

Meld je aan!
 

 

Cookie-instellingen